Danh sách dự án bất động sản tại Quảng Nam & Đà Nẵng - Alo Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Công ty CP Xây dựng 2/9

Địa chỉ:

Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Liên doanh VN Đà Thành & Thiện Nhân Home

Địa chỉ:

Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần VINACONEX 25

Địa chỉ:

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Địa chỉ:

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam

Địa chỉ:

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Đất Xanh Miền Trung

Địa chỉ:

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng

Địa chỉ:

Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt

Địa chỉ:

Dũng Sĩ Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Beton 6

Địa chỉ:

Phố Tôn Đức Thắng, Xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng

Địa chỉ:

Điện Dương, Xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP An Phú Quý

Địa chỉ:

Xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Tập Đoàn HB Group

Địa chỉ:

Phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt

Địa chỉ:

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Xây dựng và Địa ốc Phú Gia Thịnh

Địa chỉ:

Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Chủ đầu tư:

Công ty CP Xây dựng và Địa ốc Phú Gia Thịnh

Địa chỉ:

Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại:

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê

Tính năng hỗ trợ

Tin đã lưu